Deficitul bugetului general consolidat a fost de aproape 12 miliarde de lei în primele şapte luni

Vocea.biz / 30.08.2018
Deficitul bugetului general consolidat a fost de aproape 12 miliarde de lei în primele şapte luni

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele şapte luni cu un deficit de 11,9 miliarde lei, 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi pe site-ul Ministerului Finanţelor, transmite News.ro.

În primele şapte luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 5,1 miliarde lei, respectiv 0,63% din PIB. În aceeaşi perioadă din 2016, deficitul bugetar a fost de 1,74 miliarde lei, respectiv 0,23% din PIB.

În ianuarie-iulie 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 160,8 miliarde lei, reprezentând 17% din PIB, sunt cu 13,9% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creşteri faţă de anul precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (+37,5%) şi din veniturile nefiscale (+20,7%).

Începând cu luna februarie încasările din contribuţiile sociale au fost influenţate pozitiv de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, iar veniturile nefiscale au fost influenţate pozitiv în luna iulie de încasările din dividende.

”În luna iulie 2018 se constantă o îmbunătăţire a colectării veniturilor din TVA astfel, acestea au crescut cu 35,9% faţă de realizările aceleiaşi luni din 2017, ajungând la o valoare de 31,9 miliarde lei pe primele şapte luni ale anului în curs, ceea ce reprezintă o creştere cu 9,8% faţă de perioada similară a anului precedent”, se arată în comunicat.

Veniturile din accize au fost în sumă de 15,6 miliarde lei (1,7% din PIB) cu 9,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 6,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

”S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 22,7% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 32% faţă de aceeaşi perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule”, se arată în comunicat.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 7,6 miliarde lei, cu 16,7% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeaşi perioadă.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 172,8 miliarde lei, cu 18% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 8,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

”Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare. Subvenţiile sunt mai mari cu 6,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Dobânzile sunt cu 20,0% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reprezentând 0,9% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark”, se arată în comunicat.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 13,1%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum şi majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 10,9 miliarde lei, cu 29,8% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În 2017, deficitul bugetului general consolidat a fost de 24,3 miliarde de lei, 2,88% din PIB, sub ţinta anuală stabilită de 2,96%.

Citește și...