Primăria Capitelei vrea să reconstruiască Monumentul Infanteriei

Nicoleta Stancu / 28.08.2017
Primăria Capitelei vrea să reconstruiască Monumentul Infanteriei

Primăria Capitalei are în plan reconstrucția Momumentului Infantariei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de miercuri, 30 august.

Monumentul Infanteriei, opera arhitecturală pe care Primăria Capitalei vrea să o reconstruiască, în urma votului exprimat de aleșii locali, a dispărut după al Doilea Război Mondial.

”În această perioadă, când comemorăm Centenarul Primului Război Mondial și al Marii  Uniri de la 1918, reconstrucția Monumentului Infanteriei, operă a sculptorului Ion Jalea, se impune ca o datorie de onoare pentru glorificarea curajului soldaților infanteriști din Marele Război, care au luptat eroic pentru realizarea României Mari”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Finanțarea construcției replicii monumentului va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al Muncipiului București.

”Bucureștiul, Capitala țării, are datoria recuperării istoriei și a patrimoniului său cultural, de a păstra vie amintirea celor care s-au jertfit pentru națiune. Monumentele, elemente identitare ale arhitecturii urbane, au capacitatea de a înnobila spațiul ambiental prin puterea semnificațiilor purtate peste timp și au un impact major, de ordin educativ, asupra generațiilor tinere. Reconstrucția monumentelor pierdute este una dintre modalitățile prin care se activează memoria colectivă, este un prilej de reflecție asupra marilor evenimente istorice care au contribuit la devenirea României ca stat unitar și independent”, se mai precizează în expunerea de motive.

Construit în 1922 de un grup de ofițeri infanteriști, care au supraviețuit Primului Război Mondial, în memoria camarazilor care au căzut la datorie pe front, însuși regele Ferdiand dând Înalta Sa aprobare pentru realizarea Monumentului Infanteriei.

Inaugurat în 1936, monumentul, amplasat la primul rond al șoselei Kiseleff, era o construcție de mari dimensiuni, compusă dintr-un obelisc înalt din marmură, având de-o parte și de alta un pluton militar alcătuit din 14 infanteriști alflați într-o acțiune ofensivă. Opera a fost realizată din bronz de sculptorul Ion Jalea și arhitectul Nicolae Georgescu. Trei ani mai târziu, monumentul a fost dezamsamblat și depozitat la Muzeul Militar cu scopul de a fi reamplasat, dar declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial a amânat relocarea lui. După cel de-al Doilea Război Mondial, Monumentul a dispărut.

”Chiar dacă în primăvara anului 2000, pe locul fostului Monument al Infanteriei, a fost ridicat un nou monument dedicat infanteriei române, avându-l ca autor pe sculptorul Ioan Bolborea, format dintr-o coloană din bronz, înaltă de peste 10 metri, ce omagiază jertfa eroilor infanteriști, considerăm important actul de recuperare a efortului contemporanilor participanți la luptele greilor ai Primului Război Mondial, care au proiectat și susținut Monumentul Infanteriei, prin reconstrucția monumentului inițial, dedicat sacrificiilor soldaților infanteriști pe altarul patriei”, motivează Primăria Capitalei.

Arma Infanteriei a fost înființată în România în 1830, aceasta reprezentând, în Primul Război Mondial, 80% din totalul de forțe care au participat la lupte, iar multe dintre unitățile și drapelele armei au primit decorații precum ”Ordinele Steaua României”sau ”Mihai Viteazu” pentru victoriile obținute.

Sursa foto: Pmb.ro

Citește și...