Strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor din București, aprobată de aleșii locali. Primăria va înființa Poliția Animalelor

Amalia Blanariu / 27.04.2017
Strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor din București, aprobată de aleșii locali. Primăria va înființa Poliția Animalelor

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, în unanimitate, în ședința de joi, strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în București. Proiectul prevede, printre altele, înființarea Poliţiei Animalelor, ca divizie specializată în domeniul animalelor din cadrul Poliţiei Locale Bucureşti, împreună cu un dispecerat municipal special, dar și crearea unui serviciu medical de urgență pentru patrupede.

Obiectivul proiectului aprobat de membrii Consiliului General al Municipiului București (CGMB) constă în ”transformarea Municipiului București într-un model național de oraș armonios din punct de vedere al coabitării ”om-animal” care să poată reprezenta exemplul și referința pentru toată țara în privința respectării legislației naționale și europene în domeniu.”

Pentru acest prioect, Primăria a identificat trei teme strategice majore pe care Capitala le va avea în vedere în mod concret în următorii ani:

 • necesitatea soluționării integrate a problemei animalelor abandonate și fără stăpân pe domeniul public
 • relația dezechilibrată dintre proprietarii de animale domestice și cei ce nu dețin animale de companie
 • obligația legală a autorităților publice locale de a se responsabiliza și acționa în consecință în privința asigurării statusului epidemiologic pe teritoriul administrat, gestiunea și recenzarea tuturor animalelor, respectarea condițiilor sanitar-veterinare de bunăstare și protecție a acestora.

”Fiecare din aceste teme au determinat formularea unor principii și obiective strategice prioritare pe care Municipiul București le asumă prin prezenta hotărâre și le va include în strategia sa de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, pentru care va aloca resurse și va determina acțiuni și instrumente administrative și tehnice necesare. Abordarea acestui document strategic este una de tip ”oraș ca ecosistem””, se detaliază în strategie.

Aceasta prevede și că sistemul ”pet-friendly” se îmbină cu sistemul social, sistemul comunitar de valori sociale și umane, sistemul cultural și cel economic, dimensiunea urbană precum și ”necesitatea permanentizării unui mediu civilizat, curat, prietenos și atractiv pentru cetățenii și turiștii Municipiului București”.

”Ținând seama de situația cu care se confruntă municipalitatea, în sensul ineficienței manageriale din ultimii ani a serviciului public de specialitate în a urmări respectarea și implementarea prevederilor HCGMB nr. 117/2010, existența și prezența necontrolată a animalelor abandonate pe domeniul public, lipsa unei baze de date privind animalele existente de pe raza Municipiului București necesită o nouă abordare strategică unitară, coerentă, coordonată împreună cu unitățile teritorial-administrative ale sectoarelor 1-6 precum și alte autorități publice locale limitrofe din județul Ilfov în colaborare și cu alte autorități deconcentrate guvernamentale de specialitate pentru soluționarea acestei problematici complexe care trenează de 26 de ani”, se precizează în această strategie care se concentrează pe 6 axe prioritare în gestionarea problemei ”animalelor fără stăpân”.

Poliția Animalelor, înființată până la sfârșitul anului

Prima axă prioritară are ca scop tratarea cauzelor existenței animalelor fără stăpân, care vizează abandonul de animale și înmulțirea necontrolată a celor existente, atât prin sancționarea celor care renunță la patrupede, cât și prin măsuri de prevenție a abandonului prin programe educaționale și de informare în privința sterilizării animalelor, dar și prin oferirea de sprijin celor care nu mai pot păstra animalele, fie prin asistență specializată prin educație, ori prin preluarea patrupedului de către municipalitate în programe de gestiune, astfel încât acesta să nu mai fie abandonat sau să ajungă pe stradă, mai ales atunci când are un comportament instabil.

Totodată, pentru a stopa înmulțirea naturală a animalelor abandonate se are în vedere sterilizarea generală a acestora, acțiune care trebuie coordonată cu județul Ilfov, din cauza pericolului de migrație a acestora. Astfel, în strategie se menționează că se vor demara, ”în cel mai scurt timp”, programe de sterilizare gratuite pentru animalele din Capitală și, prin coordonare cu județul Ilfov, în comunele și orașele din zona București-Ilfov.

”În cadrul acestei axe, prioritară este înființarea ”Poliției Animalelor” la nivelul Municipiului București. Poliția Locală București conform legii 155/2010 are în atribuții la art. 6 pct. E să constate contravenții și să aplice sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind animalele. Prin urmare, se va înființa până la sfârșitul anului o divizie specializată în domeniul animalelor în cadrul Poliției Locale București sub numele Poliția Animalelor”, se menționează în strategie.

De asemenea, pentru că specializarea în acest domeniu este esențială se impune un instructaj specific pentru întreg personalul, urmând modele de succes din întreaga lume. ”Poliția Animalelor este un serviciu solicitat de mult în România și Bucureștiul va reprezenta exemplul național de implementare a acestui serviciu”, se relatează în document.

A doua axă prioritară constă în gestiunea veterinară de ridicare a animalelor abandonate sau fără stăpân existente pe domeniul public și cazarea lor în spații special amenajate gestionate de Primăria Capitalei.

”Capturarea unui animal este un procedeu dificil și care a dat naștere de-a lungul anilor la controverse și imagini care pun întreaga activitate de gestionare a ”animalelor fără stăpân” într-o lumină foarte proastă. În acest sens, personalul care se ocupă cu capturarea, transportul și gestiunea animalelor va urma o pregătire specifică cu experți în domeniu (de exemplu veterinar sau etologic)”, conform strategiei.

Adăposturile de animale, transformate în centre de adopții

Cea de-a treia axă (centrele de adopții) vizează reamenajarea și reconceptualizarea adăposturilor existente prin transformarea lor în centre de adopții, în contextul în care, în prezent, în România nu există niciun veritabil centru de adopții de animale, ci ”doar adăposturi din care poți adopta căței”.

”În centrele de adopții ale Municipiului București principiul care va prima va fi acela de îngrijire a animalelor care intră în centru și pregătirea lor pentru adopție (sănătatea animalului, atât fizică, cât și psihică, aspectul lui și promovarea lui sunt esențiale). Centrele de adopții implică o segmentare a animalelor (minim trei categorii: adoptabile imediat, animale care necesită reabilitare și animale neadoptabile), crearea unui mediu primitor pentru public și unui spațiu de interacțiune între cetățeni și animalele de care sunt interesați să le adopte (spații verzi unde sub supravegherea personalului adoptatorii să poată interacționa cu animalele pe care doresc să le adopte)”, conform strategiei descrise de Municipalitate.

Totodată, pentru bunăstarea animalelor și eficientizarea costurilor, optica și concentrarea eforturilor va fi spre ”adopție” și nu spre ”adăpostire” ca până acum, urmând să fie utilizate platforme online cu posibilitatea de vizualizare online a animalelor pe care bucureștenii le pot adopta, precum și a informațiilor despre animale. De asemenea, se vor implementa campanii de promovare pe social media, participarea și organizarea de târguri dedicate animalelor (minim două pe an).

Strategia vizează și ca, în parteneriat cu primăriile de sector, să se înființeze teritorial centre de adopții gestionate de către serviciul de specialitate din cadrul PMB pentru a facilita accesul cetățenilor rezidenți de sector către cel mai apropiat centru de specialitate cu acces transparent la informații de interes public, cât și la posibilitatea de a adopta fără a parcurge distanțe mari ținând cont de principiul ”adopția lângă casă”.

Nu în ultimul rând, PMB, prin serviciile de specialitate, va face, în parteneriat cu DSVSA București, verificări periodice a adăposturilor private și deținerilor de animale adoptate din centrele de adopții pentru monitorizarea și supravegherea respectării prevederilor legale și bunăstarea acestora.

Găsirea animalului potrivit, printre priorități

A patra axă prioritară are ca scop ”schimbarea mentalității colective” a bucureștenilor față de ”actul de adopție și responsabilitate civică în respectarea drepturilor animalelor într-o capitală europeană”.

În acest sens, există două componente care trebuie gestionate:

 1. Ajutarea unui adoptator să găsească cel mai bun animal pentru necesitățile lui, Municipalitatea motivând că, pentru evitarea fenomenelor frecvente de ”reabandon”, trebuie aplicat, după modelul centrelor de adopție din mai multe țări care au rate de adopții foarte mari, conceptul de matching – potrivire. Acesta ajută și la evitarea returnării animalului în centrul de adopție, ca urmare a descoperirii unei incompatibilități sau a unui comportament nedorit în casă/ apartament. Totodată, se vor avea în vedere realizarea de acorduri de parteneriat cu asociații cu expertiză în domeniu, cu școli de dresaj canin, pentru a oferi gratuit cursuri de disciplină canină, persoanelor care adoptă.
 2. Urmărirea adopțiilor pentru a verifica periodic, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Veterinari care gestionează Registrul de evidență a câinilor cu stăpân – RECS, bunăstarea animalelor cu respectarea condițiilor de protecție prevăzute de lege.

Animalele, incluse în programe de utilitate publică

Cea de-a cincea axă – Animalale abandonate – resursă socială și instituțională pentru educație școlară și civică într-o societate dezumanizată, vizează ca, după o selecție de către specialiști, animalele să fie incluse în diverse programe de utilitate publică, precum:

 • socializarea cu copiii din centrele de plasament și cu persoanele cu mobilitate redusă
 • socializarea în centrele de seniori folosind animalele pregătite special în acest sens
 • dresarea câinilor pentru poliția canină
 • dresarea câinilor pentru transformarea în câini utilitari
 • utilizarea animalelor în diversele evenimente culturale sau sportive ce au loc în București prin direcțiile de specialitate (pentru a putea spori șansele lor de adopție)
 • folosirea animalelor în scopuri educaționale în școli/licee/alte instituții/programe în penitenciare etc.

Ultima axă prioritară ”care va fi evaluată inclusiv prin reglementări clare și transparente este cea a eutanasierii, în condițiile prevăzute de lege dar menținând-o ca ultimă opțiune după ce pașii menționați anterior vor fi epuizați” și nu mai există spațiu sau resurse pentru menținerea patrupedelor în centrele de adopții. ”Pentru Primăria Municipiului București viața are prioritate pentru orice ființă și toate eforturile vor fi depuse pentru a prezerva viața în condiții optime”, se precizează în strategie.

Potrivit estimărilor, în prezent, circa o familie din trei posedă un animal de companie, în cea mai mare parte câini, ultimele statistici arătând că există peste 600.000 de deținători de animale de companie în Capitală.

”Axa cea mai importantă o constituie educația civică și chinologică la nivelul Municipiului București, astfel încât gradul de înțelegere/ gestionare a fenomenului/ comportamentului proprietarilor de animale (câini și pisici în special) să fie unul din ce în ce mai ridicat și mai adecvat comunitar. Nivelul de educație chinologică se realizează însă și pentru persoanele care nu dețin câini, prin programe educaționale și de conștientizare publică în unități de învățământ și instituții publice, asociații de proprietari, în privința conștientizării responsabilității sociale și rolului civic al fiecăruia”, se precizează în strategie.

Dog-park-uri și evenimente dedicate animalelor

O altă măsură inclusă în strategie vizează înființarea de spații speciale delimitate, mini dog-park-uri unde să se desfășoare evenimente special dedicate animalelor, printr-un parteneriat cu Asociația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB) și primăriile de sector. ”Spațiile destinate cățeilor, existente în prezent în parcuri, vor fi extinse pentru a răspunde corespunzător necesității unor spații agreabile și utile”, se arată în document.

Strategia și viziunea de protecție și bunăstare a animalelor se va aplica și Grădinii Zoologice, de exemplu prin susținerea dezvoltării biopark-ului aflat în plan. ”Obiectivul turistic și educațional reprezentat de Grădina Zoologică este unul care necesită promovare și dezvoltare, dar și modernizare pentru a oferi condițiile necesare tuturor animalelor care sunt acolo”, se arată în proiectul de hotărâre.

Pentru diversificarea ofertei turistice a Grădinii Zoologice se va analiza și oportunitatea creerii unui centru tip fermă a animalelor în care să poată fi ”utilizate” inclusiv ”animale fără stăpân”, un centru de cercetare etologică în care să fie studiate comportamentele animalelor și să poată fi organizate seminarii școlare în aer liber pe aceste teme, un loc care să aibă însă și terenuri de dresaj și activități cu animale de companie.

Acest centru poate fi realizat fie independent, într-o locație aleasă, fie în zona Parcului Natural Văcărești, în condițiile legii, dat fiind că această arie naturală protejată a primit statut de parc natural prin Hotărâre de Guvern în primăvara anului trecut, după ce, pe teritoriul parcului au fost observate peste 100 de specii de păsări, mamifere, reptile și amfibieni, într-un peisaj umed ce contrastează cu aglomerarea spațiului urban.

”În contextul strategiei pentru protecția și bunăstarea animalelor, Parcul Natural Văcărești va deveni loc tematic pentru eliberarea speciilor de păsări sau de mamifere sălbatice – specifice zonei, care au suferit diverse răni și care au fost tratate în clinici speciale și au fost declarate apte pentru a fi eliberate în natură. Parcul Natural Văcărești va juca un rol activ în procesele de educație și conștientizare cu privire la rolul și comportamentul animalelor sălbatice, autoritățile publice locale putând dezvolta astfel de acțiuni în parteneriat cu Administrația Parcului”, se arată în strategie.

Serviciu municipal de urgență pentru animale, dezvoltat în premieră

O altă măsură importantă pentru strategia de bunăstare și protecție a animalelor vizează crearea Serviciului Municipal de Urgență și Resuscitare Veterinară – „SMURV”, în dotarea căruia să existe clinici veterinare mobile care să poată asigura intervenții veterinare pe raza Capitalei, cu posibilitatea extinderii către Ilfov ulterior. Pentru dezvoltarea acestui serviciu municipal, care, potrivit inițiatorilor, reprezintă o premieră în România, vor fi realizate parteneriate cu Facultatea de Medicină Veterinară și Colegiul Medicilor Veterinari.

De asemenea, se va analiza utilitatea înființării unui cimitir și a unui crematoriu de animale, ca sursă suplimentară a bugetului noii instituții.

Conform raportului de specialitate atașat proiectului de hotărâre este necesară o nouă abordare strategică unitară, coerentă, coordonată atât cu subunitățile teritorial-administrative ale sectoarelor 1-6, cât și cu autoritățile publice locale limitrofe din județul Ilfov.

Potrivit raportului de specialitate, proiectul vizează, practic, adoptarea unei strategii cadru multianuale care trebuie să aibă în vedere:

 1. Elaborarea unui plan de măsuri imediate privind identificarea și evidențierea legală a populațiilor animale
 2. Crearea unor centre teritoriale de adopții, baze municipale de carantinare sanitar-veterinară la standarde europene
 3. Înființarea unui program pilot de situații de urgență pentru animalele aflate în dificultate
 4. Înființarea unei unități de inspecție și control sanitar-veterinar denumită generic ”ASPA – Poliția Veterinară a Animalelor” asimilată cu unitatea de poliție locală de specialitate pentru intervenții și monitorizare continuă pe teren
 5. Înființarea unui Dispecerat municipal special ASPA – Poliția Veterinară a Animalelor pentru preluarea eficientă a sesizărilor cetățenilor Capitalei
 6. Responsabilizarea privind autorizarea și monitorizarea adăposturilor de animale deținute de persoane fizice sau juridice
 7. Certificarea și monitorizarea trasabilității animalelor existente pe raza Municipiului București în urma tranzitului, transportului și comercializării acestora
 8. Realizarea unor campanii de conștientizare a opiniei publice cu susținerea mass-media, având ca scop responsabilizarea civică cetățenească cu privire la respectarea condițiilor legale de deținere, drept de montă, abandon etc.

În raportul de specialitate se mai menționează că, în prezent, la nivelul Municipalității funcționează atât Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, serviciu public de specialitate de interes local al Capitalei, care are ca obiect de activitate gestionarea câinilor fără stăpân, cât și Poliția Animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, ”caracterul asemănător al atribuțiilor prevăzute prin această strategie cât și atribuțiile Poliției Animalelor din cadrul ANSVSA poate conduce la un conflict al acțiunilor acestora, astfel fiind încălcate prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă”, iar, conform punctului de vedere al Direcției Juridic, ”creșterea fără încetare a numărului reglementărilor juridice are ca prim efect scăderea calității acestora”.

Citește și...