Toggle Menu
  1. Home/
  2. Actual/

România are o nouă strategie de descentralizare. Sevil Shhaideh: ”Guvernul face primii pași pentru reducerea birocrației”

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotărâre, Strategia generală de descentralizare, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Strategia vizează oportunitatea transferării de noi competenţe de la nivel central la nivelul autorităţilor locale, în șapte domenii: agricultură, cultură, turism, mediu, sănătate, educație – activități extrașcolare, tineret și sport.

Ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shhaideh, a declarat că în termen de trei luni de la data adoptării acesteia, toate ministerele de linie vor adopta analize de impact cu privire la strategiile în domeniilor lor, iar iar în maxim şapte luni se vor adopta legile sectoriale pe fiecare domeniu de descentralizare.

”Autorităţile locale vor primi competenţe exclusive de implementare. Tot ceea ce ţine de reglementări naţionale, control, inspecţie rămâne atributul exclusiv al autorităţilor centrale. Avantajul descentralizării, aşa cum a fost repetat, este de aducere a tuturor serviciilor publice mai aproape de cetăţeni”, a arătat Shhaideh.

Strategia este însoțită de un plan de acțiuni pentru pregătirea descentralizării și unul pentru implementarea ei efectivă, cu termenele în care autoritățile administrației publice responsabile vor pune în aplicare măsurile sau acțiunile corespunzătoare obiectivelor strategice stabilite.

Ministrul Dezvoltării a precizat că pe domeniul agriculturii este vorba despre descentralizarea implementării politicilor cu privire la amenajarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriilor rurale, avizele şi autorizările în privinţa desfăşurării activităţilor agricole, în domeniul culturii avizarea concesionării dării în folosinţă sau avizării intervenţiilor la monumentele istorice de clasă B, în turism la oportunitatea transferului cu privire la emiterea brevetului de turism şi testarea ghizilor, clasificarea structurilor de primire turistică, autorizarea plajelor turistice şi avizarea documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului.

De asemenea, în domeniul protecţiei mediului, descentralizarea se referă la elaborarea strategiilor în domeniul protecţiei mediului, la parcurgerea procedurilor privind actualizarea şi revizuirea avizelor, acordurilor, autoritzaţiilor de mediu, realizarea lucrărilor de întreţinere şi ecologizarea plajelor turistice.

În domeniul sănătăţii strategia se referă la descentralizarea activităţilor desfăşurate de Direcţiile de Sănătate Publică, respectiv încheierea contractelor cu cabinetele medicilor de familie, coordonarea unităţilor sanitare din reţeua autorităţilor locale.

În ceea ce priveşte domeniul educaţiei strategia are în vedere descentralizarea activităţilor extra şcolare care se desfăşoară în palatele copiilor sau cluburile copiilor, iar în Tineret şi Sport a activităţilor care se desfăşoară în taberele şcolare, în cluburile şcolare şi cluburile sportive.

”Ministerele responsabile pentru domeniile menționate vor elabora și prezenta spre aprobare Guvernului analize de impact, în vederea fundamentării deciziei cu privire la oportunitatea transferului de competențe. Concluziile acestor analize de impact vor fi prezentate spre aprobare Guvernului în termen de 4 luni de la aprobarea strategiei, exceptând domeniul turismului, pentru care a fost stabilit un termen mai lung, de 6 luni, ținând cont că în cazul acestui domeniu strategia prevede în plus pregătirea și derularea unei faze-pilot în vederea testării competențelor ce urmează a fi descentralizate”, se arată într-un comunicat remis de Guvern.

Ciprian Fabian